Condicions d’ús

 

1. Avís i informació legal.

Aquest Avís Legal regula l’ús del servei de la pàgina web propietat de MAMIFIT S.L. , d’ara endavant la Web, amb domicili social a MADRID Província MADRID amb CIF B65367641 i que posa a la disposició dels usuaris d’Internet.
La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari de la web (d’ara endavant, “Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta política de privadesa des del moment mateix que l’Usuari accedeix al Web.
En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament aquest text en cadascuna de les ocasions en què es proposi consultar la web, ja que el contingut de la web pot sofrir modificacions.

2. Objecte

Aquesta Web ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer els serveis i productes de l’entitat i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet.
L’accés i / o ús de la Web atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari i l’acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix.
En aquest sentit, es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la Web.

3. Condicions d’accés a la Web.

3.1 Caràcter de la utilització de la Web.
La Web té com a objectiu establir un canal d’informació i comunicació entre l’empresa i els seus clients o interessats a través d’Internet, però, a través de la pàgina Web no es sol•liciten ni es recullen dades de caràcter personal.

3.2 Informació veraç.
L’usuari disposa d’una adreça de correu electrònic on pot fer arribar el seu CV. En tot cas l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

4. Ús de la pàgina Web.

L’usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat amb la llei 15/1999 del 13 de desembre, el RD 1720/2077 del 21 de desembre, la Llei 34/2002 d’11 de juliol i la resta de normativa complementària, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.
L’usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre activitats o serveis que la Web posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús no conforme amb a les presents condicions generals.
A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il•lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).
Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de la Web pugui sofrir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la Web i d’aquesta política de privadesa.
En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies de la Web.

5. Ús del codi font.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la informació i els continguts que es recullen a la Web estan protegits per la legislació espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris.

6. Continguts de la Web.

Els continguts de la Web són posats a la disposició de l’Usuari com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos a la Web són exactes i estiguin actualitzats.
L’usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició a la Web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, la present Política de Privadesa i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptades, i l’ordre públic.
Queda terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o donis compilació.

7. Links.

La Web podrà incloure dins dels seus continguts, enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers, disponibles a través d’Internet.
La Web no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços de continguts externs a aquest lloc. Aquests enllaços o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, l’aprovació, comercialització o relació alguna entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

8. Protecció de Dades.

A l’efecte del que disposa la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem a l’Usuari de l’existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per l’entitat i sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat és realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb els seus clients, el mateix té la possibilitat d’exercir, d’acord amb el qual estableix aquesta normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, dirigint un escrit a MAMIFIT S.L. amb domicili en C/Sant Joan d’Ortega, 90, Codi Postal 28050 Localitat MADRID Província de MADRID, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.
L’empresa propietària de la Web pot rebre a través de correu electrònic dades personals per a la gestió de candidatures a llocs de treball, si s’escau l’empresa es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal, al seu deure guardar-los i de destruir, adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
L’usuari que facilita les seves dades personals enviant correu electrònic amb el seu currículum vitae, atorga el seu consentiment per rebre comunicacions relacionades amb els serveis de l’empresa. Si no desitja rebre qualsevol d’aquestes comunicacions podrà comunicar-ho a l’adreça indicada a l’apartat 1 d’aquesta clàusula, mitjançant escrit amb la data i signatura original.

9. Propietat intel•lectual i industrial.

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Web són propietat de l’empresa o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés a la Web atribueixi a l’Usuari cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.
Així mateix, els Continguts són propietat intel•lectual de l’empresa o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari, en virtut del que estableix aquesta Política de Privadesa. Per tant, queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel•lectual sobre la present Web.

10. Publicitat.

La Web podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.
La nostra empresa no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

11. Responsabilitat.

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui fer com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions al fet que queda sotmès per aquesta Política de Privadesa, per la llei, o, si s’escau, per les condicions particulars que siguin aplicables.

11.1. Responsabilitat en l’Accés al Portal.
L’empresa no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel•lació o interrupció del servei de la Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

11.2. Responsabilitat de la qualitat del servei i continguts.
L’accés a la Web no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
L’empresa no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

11.3. Responsabilitat dels enllaços o links.
El servei d’accés a la Web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir en altres pàgines i portals d’Internet. En aquests casos, l’empresa no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il•licitud, qualitat, donis actualització, no disponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol un altre dany.

12. Legislació aplicable.

Aquesta Política de Privadesa es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l’accés a la Web, l’Usuari i l’empresa acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.
A les presents condicions els hi aplicarà també la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.

Política de privadesa

En compliment dels Articles 5 i 6 establerts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reglament 1720/2007 de 21 de Desembre, li informem que, en introduir les seves dades personals en aquesta pàgina web quedaran incorporades en un fitxer propietat de MAMIFIT S.L. amb la finalitat de prestar-li els serveis sol•licitats.
Les dades obtingudes són les pertinents per a la finalitat per la qual s’han recaptat i compleixen amb la normativa vigent de protecció de dades garantint les mesures de seguretat i confidencialitat en el tractament dels mateixos. Aquestes dades podran ser utilitzades per enviar-li informació dels nostres productes i serveis.
A més, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, li informem que el lloc web té com a objectiu establir un canal d’informació, comunicació i serveis entre els seus clients i empleats a través d’Internet.

La Web pot utilitzar Cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines web. Aquestes Cookies únicament s’utilitzen per associar amb el navegador d’un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen el nom i cognoms de l’Usuari.
L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
Aquestes Cookies s’utilitzen amb la finalitat de reconèixer els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests hagin accedit a la pàgina per primera vegada, sense que es produeixi un nou registre en cada visita per accedir a les àrees de continguts. De la mateixa manera, s’utilitzen a l’efecte d’elaboració d’estadístiques per oferir a l’Usuari la possibilitat de personalitzar el lloc web d’acord amb els seus gustos i necessitats, de manera que no sigui necessari personalitzar en cada visita a aquest.